Rólunk

A Biztonságosinternet Hotline egy online bejelentőfelületet működtet annak érdekében, hogy az internet használók minden, az interneten talált sértő, káros, illegális tartalmat (beleérte a pedofil, tiltott pornográf tartalmakat), bejelenthessenek - akár névtelenül is. A hotline a meglévő jogi keretek között biztosítja, hogy a megvizsgált és jogellenesnek talált tartalmakat eltávolítsák az internetről, valamint a bűncselekménnyel összefüggésben hozható információkat továbbítja a magyar rendőrség illetékes szervei felé.

A Biztonsagosinternet Hotline 2011. májusától nyújt lehetőséget a jogsértő tartalmak bejelentésére. A hotline a Safer Internet Plus program keretén belül, az Európai Unió támogatásával jött létre, része a magyar Safer Internet konzorciumnak. A hotline-t a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. működteti.

A Biztonságosinternet Hotline 2012 óta tagja a nemzetközi INHOPE szervezetnek, amely a világszerte működő hotline-okat fogja össze. A hazai szervezet az INHOPE tagokra vonatkozó magatartási szabályzat alapján működik.

A Biztonsagosinternet Hotline bejelentő oldalán a magyar jogszabály által meghatározott alábbi jogsétrő online tartalmak jelenthetők be:

 •     pedofil tartalom
 •     erőszakos tartalom (zaklatás)
 •     idegen és fajgyűlöletre uszító tartalom
 •     drogfogyasztásra csábítás
 •     hozzájárulása nélkül sértő módon közzétett tett tartalom
 •     egyéb káros tartalom

A bejelentéshez ki kell tölteni az online bejelentő lapott. Ez az kezdőoldalon a felső menüsorban található és a 'Bejelentés' gombra kattintva érhető el.

Amennyiben a bejelentés során Ön visszajelzést kér bejelentéséről, a hotline munkatársai visszajeleznek Önnek a bejelentés státuszával, a hotline lehetőségeivel kapcsolatban.

Igen, az INHOPE követelményrendszerének megfelelően a Biztonságosinternet Hotline lehetőséget biztosít arra, hogy névtelenül is lehessen bejelentést tenni. A bejelentések során a hotline nem tárol semmilyen bejelentőre vonatkozó technikai adatot.

Minden hozzánk beérkező bejelentést megvizsgálunk és értékelünk.

Az első vizsgálat során a következő kérdésekre keressük a választ: jogsértő-e a bejelentett tartalom, van-e magyar illetékesség, van-e a magyar rendőrségnek hatásköre az ügyben. Amennyiben a bejelentett tartalom jogsértőnek bizonyul, a hotline elemző elvégzi a szükséges vizsgálatokat a bejelentett  fellelhetőségének meghatározása céljából. Amennyiben a bejelentett tartalom jogsértő és rendelkezik magyar illetékességgel, a hotline - az Eleketronikus kereskedelemről és információs társadalomról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően - eljár a megfelelő magyar hatóság, illetve a felelős közvetítő szolgáltató felé (Internetszolgáltató, tárhelyszolgáltató, stb.).

Amennyiben a bejelentett tartalom se nem jogsértő, se nem káros, a vizsgálatot végző munkatárs tájékoztatja a bejelentőt, valamint informálja azokról a lehetséges jogi lépésekről is, amelyek rendelkezésére állnak.

A Biztonságosinternet Hotline prioritással kezeli a pedofil, rasszista és a gyermekek számára veszélyes tartalmakat.

Az alábbi ábra szemlélteti a hotline folyamatait.

Tiltott pornográf tartalmak (pedofil tartalmak)

Jogi minősítés: Btk. 204.§. Tiltott pornográf felvétellel való visszaélés

 1. (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt megszerez, tart, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 2. (2) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 3. (3) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt készít, forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetőleg ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 4. (5) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a (3)-(4) bekezdésben írt bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.
 5. (6) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt, vagy személyeket pornográf felvételen, avagy pornográf jellegű műsorban való szereplésre felhív, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

64/A. § A büntetőeljárást soron kívül kell lefolytatni a kiskorú sértett sérelmére elkövetett, …………, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény (Btk. XIV. Fejezet) miatt, (……, 204.§ Tiltott pornográf felvétellel való visszaélés)

A hotline eljárása ilyen esetben:

 • tartalom megvizsgálása, illetőség megállapítása
 • feljelentés tétele a rendőrségnél,
 • az illetékes tárhely szolgáltatót tájékoztatja a jogellenes tartalomról felhívja a figyelmét a tartalom eltávolítására

Zaklatás (Online zaklatás)

Jogi minősítés:  Btk. 176/A.§ (1) Zaklatás

(1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Eljárás típusa: magánvádas, csak a sértett tehet feljelentést

A hotline eljárása ilyen esetben: interneten történt zaklatások esetén a rendőrség munkájának segítése érdekében gyűjtjük és szűrjük az információt a zaklatókról, és tájékoztatjuk a sértetteket a lehetséges és szükséges jogi lépésekről.

Idegen és fajgyűlöletre uszító internetes tartalom

Jogi minősítés:

Közösség elleni izgatás

269. § Aki nagy nyilvánosság előtt
a) a magyar nemzet,
b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen
gyűlöletre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Önkényuralmi jelképek használata
269/B. § (1) Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet
a) terjeszt;
b) nagy nyilvánosság előtt használ;
c) közszemlére tesz;
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt, aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.
(3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései az államok hatályban lévő hivatalos jelképeire nem vonatkoznak.

A nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása
269/C. § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Eljárás típusa: közvádas

A hotline eljárása ilyen esetben: feljelentést tesz a rendőrségnél tájékoztatja az illetékes tárhely szolgáltatót a jogellenes tartalomról  a tartalmat eltávolítja.

Drogfogyasztásra csábítás

Jogi minősítés: 282/A. § Visszaélés kábítószerrel

(1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

Eljárás típusa: közvádas

A hotline  eljárása ilyen esetben: feljelentést tesz a rendőrségnél, az illetékes tárhely szolgáltatót tájékoztatja a jogellenes tartalomról, tartalmat eltávolítja.

Az INHOPE az Internetes hotline-okat tömörítő nemzetközi szervezet. Azzal a céllal jött létre, hogy világszerte támogassa és elősegítse az egyes nemzeti hotline-ok létrejöttét és működését, valamint biztosítsa a gyors információ áramlást és a hatékony cselekvést az egyes bejelentett tiltott pornográf tartalmak eltávolításához, hogy az internet egy biztonságosabb hely legyen. Jelenleg 45 ország 51 hotline-ja tagja az INHOPE-nak.

A Biztonságosinternet Hotline 2012 óta az INHOPE teljes jogú tagja.