Rólunk

A Biztonságosinternet Hotline egy online bejelentőfelületet működtet annak érdekében, hogy az internet használók minden, az interneten talált sértő, káros, illegális tartalmat (beleérte a pedofil, tiltott pornográf tartalmakat), bejelenthessenek - akár névtelenül is. A hotline a meglévő jogi keretek között biztosítja, hogy a megvizsgált és jogellenesnek talált tartalmakat eltávolítsák az internetről, valamint a bűncselekménnyel összefüggésben hozható információkat továbbítja a magyar rendőrség illetékes szervei felé.

A Biztonsagosinternet Hotline 2011. májusától nyújt lehetőséget a jogsértő tartalmak bejelentésére. A hotline a Safer Internet Plus program keretén belül, az Európai Unió támogatásával jött létre, része a magyar Safer Internet konzorciumnak. 

A Biztonságosinternet Hotline 2012 óta tagja a nemzetközi INHOPE szervezetnek, amely a világszerte működő hotline-okat fogja össze. A hazai szervezet az INHOPE tagokra vonatkozó magatartási szabályzat alapján működik.

A Biztonsagosinternet Hotline bejelentő oldalán a magyar jogszabály által meghatározott alábbi jogsétrő online tartalmak jelenthetők be:

 •     pedofil tartalom
 •     erőszakos tartalom (zaklatás)
 •     idegen és fajgyűlöletre uszító tartalom
 •     drogfogyasztásra csábítás
 •     hozzájárulása nélkül sértő módon közzétett tett tartalom
 •     egyéb káros tartalom

A bejelentéshez ki kell tölteni az online bejelentő lapot. Ez a kezdőoldalon a felső menüsorban található és a 'Bejelentés' gombra kattintva érhető el.

Amennyiben a bejelentés során Ön visszajelzést kér bejelentéséről, a hotline munkatársai visszajeleznek Önnek a bejelentés státuszával, a hotline lehetőségeivel kapcsolatban.

Igen, az INHOPE követelményrendszerének megfelelően a Biztonságosinternet Hotline lehetőséget biztosít arra, hogy névtelenül is lehessen bejelentést tenni. A bejelentések során a hotline nem tárol semmilyen bejelentőre vonatkozó technikai adatot.

Minden hozzánk beérkező bejelentést megvizsgálunk és értékelünk.

Az első vizsgálat során a következő kérdésekre keressük a választ: jogsértő-e a bejelentett tartalom, van-e magyar illetékesség, van-e a magyar rendőrségnek hatásköre az ügyben. Amennyiben a bejelentett tartalom jogsértőnek bizonyul, a hotline elemző elvégzi a szükséges vizsgálatokat a bejelentett  fellelhetőségének meghatározása céljából. Amennyiben a bejelentett tartalom jogsértő és rendelkezik magyar illetékességgel, a hotline - az Eleketronikus kereskedelemről és információs társadalomról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően - eljár a megfelelő magyar hatóság, illetve a felelős közvetítő szolgáltató felé (Internetszolgáltató, tárhelyszolgáltató, stb.).

Amennyiben a bejelentett tartalom se nem jogsértő, se nem káros, a vizsgálatot végző munkatárs tájékoztatja a bejelentőt, valamint informálja azokról a lehetséges jogi lépésekről is, amelyek rendelkezésére állnak.

A Biztonságosinternet Hotline prioritással kezeli a pedofil, rasszista és a gyermekek számára veszélyes tartalmakat.

Az alábbi ábra szemlélteti a hotline folyamatait gyermekpornográfiával kapcsolatos bejelentések esetén:

Gyermekpornográfia (pedofil tartalmak)

Jogi minősítés: Btk. 204. § Gyermekpornográfia

(1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvételt

      a) megszerez vagy tart, bűntett miatt egy évtől öt évig,

      b) kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, bűntett miatt két évtől nyolc évig,

      c) készít, forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés az (1) bekezdés a) pontja esetén két évtől nyolc évig terjedő, b) pontja esetén öt évtől tíz évig terjedő, c) pontja esetén öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha az ott meghatározott bűncselekményt

      a) tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére,

      b) az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve, vagy a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva,

      c) hivatalos személyként e minőség felhasználásával,

      d) sanyargatást vagy erőszak alkalmazását tartalmazó felvételre, vagy e) különös visszaesőként követik el.

(3) A büntetés az (1) bekezdés a) pontja esetén öt évtől tíz évig terjedő, b) pontja esetén öt évtől tizenöt évig terjedő, c) pontja esetén öt évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés, ha az ott meghatározott bűncselekményt tizenkettedik életévét be nem töltött személy sanyargatását vagy erőszak alkalmazását tartalmazó felvételre követik el.

(4) Aki az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott

      a) bűncselekményhez anyagi eszközöket szolgáltat, bűntett miatt egy évtől öt évig,

      b) bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvételt

      a) megszerez vagy tart, bűntett miatt három évig,

      b) készít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a (2) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott valamely körülmény nem áll fenn.

(6) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf felvételen való szereplésre felhív, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(7) Aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf felvételen való szereplésre felhív, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a (2) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott valamely körülmény nem áll fenn.

(8) E § alkalmazásában pornográf felvétel: a másnak vagy másoknak a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon történő ábrázolása, ideértve a nem létező személy vagy személyek valósághű ábrázolását is.

204/A. § 

(1) Aki

     a) olyan pornográf műsoron vesz részt, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy szerepel vagy ilyen személyek szerepelnek, bűntett miatt két évtől nyolc évig,

     b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf műsorban szerepeltet vagy ilyen pornográf műsort szervez, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés az (1) bekezdés a) pontja esetén öt évtől tíz évig, b) pontja esetén öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha az ott meghatározott bűncselekményt

     a) tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére,

     b) az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve,

     c) hivatalos személyként e minőség felhasználásával,

     d) sanyargatást vagy erőszak alkalmazását bemutató műsorra, vagy

     e) különös visszaesőként követik el.

(3) A büntetés az (1) bekezdés a) pontja esetén öt évtől tizenöt évig, b) pontja esetén öt évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés, ha az ott meghatározott bűncselekményt tizenkettedik életévét be nem töltött személy sanyargatását vagy erőszak alkalmazását bemutató műsorra követik el.

(4) Aki az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

     a) bűncselekményhez anyagi eszközöket szolgáltat, bűntett miatt egy évtől öt évig,

     b) bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf műsorban szereplésre felhív, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) Aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf műsorban szereplésre felhív, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a (2) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott valamely körülmény nem áll fenn.

(7) E § alkalmazásában pornográf műsor: a más vagy mások nemiségét súlyosan szeméremsértő nyíltsággal megjelenítő, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés vagy előadás.

 

A hotline eljárása ilyen esetben:

 • tartalom megvizsgálása, illetékesség megállapítása
 • a rendőrség vagy az INHOPE és az illetékes külföldi hotline értesítése
 • az illetékes tárhely szolgáltató tájékoztatása a jogellenes tartalomról, felszólítása a tartalom eltávolítására

 

 

Zaklatás (Online zaklatás)

Jogi minősítés:  Btk. 222. § Zaklatás

(1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki félelemkeltés céljából

     a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy

     b) azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki a zaklatást

     a) házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa sérelmére,

     b) nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére,

     c) hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve, illetve

     d) hivatalos személy sérelmére, hivatali tevékenységével össze nem egyeztethető helyen vagy időben

követi el, az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki az (1) bekezdésben meghatározott zaklatást tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követi el, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

A hotline eljárása ilyen esetben:

 • tartalom megvizsgálása
 • informácók gyűjtése és tárolása a rendőrség munkájának segítése érdekében
 • sértettek tájékoztatása a lehetséges és szükséges jogi lépésekről

 

Rasszita és idegengyűlöletre uszító internetes tartalom

Jogi minősítés: Btk. 332. § Közösség elleni uszítás 

Aki nagy nyilvánosság előtt

     a) a magyar nemzet ellen,

     b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, illetve annak tagja ellen, vagy

     c) a lakosság egyes csoportjai, illetve azok tagjai ellen - különösen fogyatékosságra, nemi identitásra, szexuális irányultságra tekintettel -

erőszakra vagy gyűlöletre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Jogi minősítés: Btk. 333. § A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása

Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Jogi minősítés: Btk. 335. § Önkényuralmi jelkép használata

Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a köznyugalom megzavarására alkalmas - különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő - módon

     a) terjeszt,

     b) nagy nyilvánosság előtt használ, vagy

     c) közszemlére tesz,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.

 

A hotline eljárása ilyen esetben:

 • tartalom megvizsgálása, illetékesség megállapítása
 • rendőrség értesítése
 • illetékes tárhely szolgáltató tájékoztatása a jogellenes tartalomról, felszólítása a tartalom eltávolítására

 

 

Hozzájárulás nélkül közzétett tartalom

Jogi minősítés: Btk. 219. § Személyes adattal visszaélés

(1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva

     a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy

     b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,

vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével az érintett hozzáféréshez való jogának gyakorlása érdekében szükséges tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.

(3) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges adatra vagy bűnügyi személyes adatra követik el.

(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.

 

A hotline eljárása ilyen esetben:

 • tartalom megvizsgálása
 • informácók gyűjtése és tárolása a rendőrség munkájának segítése érdekében
 • sértettek tájékoztatása a lehetséges és szükséges jogi lépésekről

 

 

 

Drogfogyasztást kínáló, fogyasztásra csábító tartalom

Jogi minősítés: Kábítószer-kereskedelem

Btk. 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Btk. 177. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

     a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad,

     b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

     c) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert

          ca) kínál, átad,

          cb) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Jogi minősítés: Btk. 181. § Kóros szenvedélykeltés

(1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

     a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetve szer kóros élvezetére rábír vagy rábírni törekszik, vagy

     b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt kábítószer fogyasztására rábírni törekszik,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetve szer kóros élvezetéhez segítséget nyújt.

 

A hotline eljárása ilyen esetben:

 • tartalom megvizsgálása, illetékesség megállapítása
 • rendőrség értesítése
 • illetékes tárhely szolgáltató tájékoztatása a jogellenes tartalomról, felszólítása a tartalom eltávolítására

 

 

 

 

Egyéb releváns törvények:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2004. évi LXXIX. törvény az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményének kihirdetéséről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2015. évi XCII. törvény az Európai Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Az INHOPE az Internetes hotline-okat tömörítő nemzetközi szervezet. Azzal a céllal jött létre, hogy világszerte támogassa és elősegítse az egyes nemzeti hotline-ok létrejöttét és működését, valamint biztosítsa a gyors információ áramlást és a hatékony cselekvést az egyes bejelentett tiltott pornográf tartalmak eltávolításához, hogy az internet egy biztonságosabb hely legyen. Jelenleg 46 ország 50 hotline-ja tagja az INHOPE-nak.

A Biztonságosinternet Hotline 2012 óta az INHOPE tagja.

Ha panaszt szeretne tenni a bejelentések kezelésével kapcsolatban, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a részt. Véleményét és panaszait komolyan vesszük, ezért kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg nekünk, hogy minden ügyet a lehető legjobban ki tudjunk vizsgálni.

A panaszok benyújtására elektronikusan van lehetősége ide kattintva.

 

Ahhoz, hogy a panasza érvényes legyen és az ügy kivizsgálásra kerüljön a következő adatok megadása kötelező:

 • Saját név
 • E-mail cím
 • Tárgy (Válassza a Panaszkezelési eljárás opciót!)
 • A panasz oka

Kérjük, a panaszát minél részletesebben fejtse ki: az eredeti bejelentésének tartalma is derüljön ki az üzenetből, illetve a panasz benyújtásának pontos oka.

 

Amennyiben valamely információ hiányzik a bejelentésből, úgy az üggyel nem tudunk érdemben foglalkozni. A bejelentő email címére első körben hiánypótlási felszólítást küldünk, azonban ha nem kapunk a továbbiakban sem kellő információt, úgy jogunk van a panaszát elutasítani.

 

Érvényes panasz eseten a Szervezet tudomásul veszi a panaszát és a koordinátor vezetésével vizsgálatot indít az ügyben, melynek megindulásáról és annak eredményéről tájékoztatja a Szervezet vezetőjét.

 

Ha a panasznak helyt adnak, akkor megtörténik a megfelelő korrekciós intézkedés és erről tájékoztatják a bejelentőt is.

Ha panasznak nem adnak helyt, akkor erről tájékoztatják a bejelentőt.

 

A személyes adatot (név, email cím) a Szervezet a bejelentés elbírálásáig őrzi – ennek eredményéről ekkor értesíti a bejelentőt. Bővebben az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashat erről.