Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ugrás a tartalomra

A webhely használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.

Általános feltételek

A jelen Jogi Nyilatkozat vonatkozásában felhasználónak (a továbbiakban: Felhasználó) minősül mindenki, aki belép a https://www.biztonsagosinternet.hu/hu webhelyre vagy azt bármilyen módon használja.

A webhelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület (a továbbiakban: NGYSZ ME) üzemelteti, melynek székhelye 1066 Budapest, Teréz krt. 24. I/1.

A webhely megnyitásával Ön – ráutaló magatartással – elfogadja, hogy a jelen Jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet. A jelen Jogi nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem irányul arra, hogy korlátozza a Felhasználó bármely jogát, amely jogszerűen nem korlátozható.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Jogi nyilatkozatot bármikor megváltoztathatjuk. A megváltozott feltételeket a weboldalon haladéktalanul közzétesszük.

Szellemi tulajdonjog

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, logó és bármilyen egyéb anyag (a továbbiakban: vagy Művek) kizárólagos jogosultja vagy engedélyezett felhasználója az NGYSZ ME.

A Felhasználó nem jogosult többek között arra, hogy a Művet, a Műveket vagy azok egy részét bármely módon vagy mértékben előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül, anyagi haszonszerzés végett felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre, összegyűjtse, újraalkossa, terjessze, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, azon a nevét feltüntesse. A Felhasználónak azonban jogában áll a webhelyen található tudatosságnövelő anyagok egyes részeit kinyomtatni vagy letölteni, ezeket más személyekkel megoszthatja, feltéve, hogy ez oktatás célját szolgálja.

A webhelyen feltüntetett valamennyi logó oltalom alatt áll. A Felhasználó a logók használatára, felhasználására, megjelenítésére csak a NGYSZ ME kifejezett engedélye esetén jogosult.

Tartalom

Annak ellenére, hogy a jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze, az NGYSZ ME nem garantálja a webhelyen található tartalmak naprakészségét és teljességét, illetve a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig az NGYSZ ME ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt;
  • a webhely használatának lehetetlensége; és
  • a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Adatvédelem

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: 1066 Budapest, Teréz krt. 24. I/1. vagy e-mailben: ngysz [kukacka] gyermekmento [pontocska] hu.

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely Ön általi használatára a magyar jogot kell alkalmazni.