Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ugrás a tartalomra

Az e-kormányzat az a varázsszó, ami a közigazgatásban az elektronikus ügyintézést jelenti. Legyen az valamely közigazgatási eljárással kapcsolatos fellebbezés, anyagi támogatás kérelmezése, bejelentés vagy adóbevallás, mind több ügyet lehet az interneten keresztül intézni. A számítógép vagy a laptop egy virtuális ügyfélablakként működik. E téren három fokozatot különböztetünk meg:

Az e-kormányzat ott kezdődik, hogy az interneten információkat bocsájtanak rendelkezésünkre. Bármely napszakban, éjjel vagy nappal, online módon meg lehet tudni a városi uszoda vagy könyvtár nyitvatartási idejét, vagy éppúgy a polgármesteri hivatal illetékes ügyintézőjének nevét. A kommunikáció azonban ennél tovább is léphet, a második lépcső az elektronikus levelezés vagy az űrlapok lekérése. Sok esetben már ma is lehetséges a megfelelő ügyintézővel e-mailen keresztül kapcsolatba lépni vagy a beadványokhoz szükséges űrlapot letölteni, amelyet eddig postai úton küldtek el. A legutolsó fokozat a direkt tranzakció, pl. az illetékek online módon történő befizetése, vagy az, hogy az aláírt űrlapokat az önkormányzathoz az interneten küldik vissza, vagyis az egész folyamat elektronikusan zajlik.

Az Európai Unió húsz e-kormányzati szolgáltatás megvalósítását ajánlja a tagországok figyelmébe. A húsz szolgáltatás közül 12 a polgárok számára nyújtott szolgáltatás: jövedelemadó (adókivetés és -bevallás), álláskeresés, társadalombiztosítási kifizetések, személyi dokumentumok (útlevél, jogosítvány...), gépkocsik nyilvántartásba vétele, építési engedély kérelem, rendőrségnek tett bejelentések, közkönyvtárak, születési és házassági bizonyítványok, felsőbb iskolákba való jelentkezés, egészségüggyel összefüggő szolgáltatások), nyolc pedig az üzleti szférának nyújtott szolgáltatás: munkavállalók részére biztosított hozzájárulások, társasági adó, általános forgalmi adó, új társaság bejegyzése, adatközlés a statisztikai hivatal felé, vámnyilatkozat, környezetvédelemmel összefüggő engedélyek, közbeszerzés.

Mint a bizalmas adatok elektronikus úton történő átvitelének minden kérdésében, az e-kormányzat esetében is központi kérdés a biztonság. Végül is az embernek állampolgárként meg kell tudni bíznia abban, hogyha adóügyeket vagy más egyéb hivatalos ügyet intéz, az adatai nem kerülnek idegen kézre, nem manipulálja azokat senki illetéktelen. A megoldás itt is a kódolás. Az erre a célra kidolgozott technológia csak első látásra tűnik komplikáltnak. Ha valaki kicsit is foglalkozik ezzel a kérdéssel, rájön, hogy a kódolási technikákat nagyon egyszerűen lehet alkalmazni és azok megbízható védelmet jelentenek. Az adatbiztonság azonban nem az egyetlen terület, ahol az állampolgároknak fenntartásai vannak az elektronikus közigazgatással kapcsolatban. További félelmük, hogy az elektronikus úton a személyes kontaktus és az egyénre szabott eljárások hiányozni fognak. Érthető ez az aggodalom, de az e-kormányzati szolgáltatások bevezetésénél a problémát messzemenően figyelembe veszik: az internetoldalakon a szolgáltatási- és a segélyfunkciókat a leginkább felhasználóbarát módon alakítják ki. Ezen felül lehetőséget kínálnak arra is, hogy az ügyfelek bizonyos kérdésekben a közigazgatás munkatársaival személyesen vagy telefonon keresztül is felvehessék a kapcsolatot. Végül is a cél: többletet nyújtani a szolgáltatásban.

Az e-kormányzat legfontosabb lépései

Vizsgálja meg, hogy egy hivatali eljárás elektronikusan is intézhető-e!

A megfelelő információkat rendszerint a hatóságok web-oldalain találja meg. Ezeknek a helyeknek az internet-címeit keresőgépekkel könnyedén megtalálhatja. Az e-kormányzat minden ügyével kapcsolatos központi információs hely a www.magyarorszag.hu, a www.kormany.hu internet-portálok. Ott érdeklődhet minden kérdésével kapcsolatban valamint sok segítséget, tájékoztató anyagot talál.

Dokumentálja az e-kormányzat tevékenységét!

Az információkat gyorsan begépeljük és elküldjük. Nagy a kísértés, hogy sietségünkben aztán elfelejtjük az adatokat elmenteni, vagy kinyomtatni. A hivatalos helyekkel való elektronikus kommunikáció során rá kell szokni arra, hogy az adatok elküldése előtt mentsük el. Ha mégannyira is a papír nélküli közigazgatásról legyen szó. Legjobb, ha az adatokat kinyomtatva egy dossziéban tárolja.

Az elektronikus úton történő adatátvitel során ügyeljen a biztonságra!

Személyes jellegű adatainak továbbításakor alkalmazzon kódolási technikákat. Azt, hogy melyik technika felel meg az adott hatóságnak, az adott internet oldalon megtalálja. Az eszköztárból két ingyenes programot is letölthet.

Bővebb információ: Magyaroroszag.hu Ügyfélkapu