Aktuális

A tiltott pornográfiát ábrázoló online tartalmak mögött valódi áldozat van – egy gyermek. Eszébe jutott már, hogy a fizikai traumán kívül további következményei is vannak az online szexuális kizsákmányolásnak? Ezek között említhető, hogy:

 1. a tartalom online terjedésével az áldozat örökre kiszolgáltatottá válik az állandó letöltések és megtekintések során;
 2. az áldozat a későbbiekben zsarolás áldozatává is válhat a gyermekkorban ért szexuális kizsákmányolás kapcsán;
 3. a gyermekkori szexuális bántalmazás örök lelki traumát okoz az áldozatban, ami kihatással lehet serdülő- és felnőttkori életére.

Ahogy fejlődik az internetes technológia, úgy nő az igény a jogsértő tartalmak iránt is. Gondolta volna, hogy az alábbi összefüggések mind igazak?

 1. a kereslet gerjeszti a tiltott pornográf tartalmat. A növekvő keresletet anyagi haszonszerzés céljából a bűnszövetkezetek is kihasználják;
 2. a tiltott kategóriába tartozó friss internetes tartalmak előállításának hátterében olyan súlyos bűncselekmények húzódnak meg, mint a gyermekkereskedelem, gyermekprostitúció;
 3. a gyermekek által közkedvelt szefli és szexting tartalmak terjedése azt a látszatot keltheti, hogy a gyermekek kizsákmányolásáról készült tartalmak is legitimmé válnak.

A gyermekek szexuális kizsákmányolását a magyar jog ’gyermekpornográfia’ címszó alatt bünteti a BTK. 204 § alapján. Tudta, hogy az alább felsorolt tevékenységeket mind bünteti a törvény?

 1. 18. év alatti személyről pornográf felvételt készíteni, forgalomba hozni, azzal kereskedni, vagy ilyen felvételt a hozzáférhetővé tenni;
 2. anyagi eszközöket szolgáltatni 18. év alatti személyről pornográf felvételt készítéséhez, hozzáférhetővé tételéhez, megszerzéséhez;
 3. 18. év alatti személyről pornográf felvételt megszerezni, tartani, terjeszteni.

Közös felelősségünk a gyermekek online szexuális kizsákmányolása elleni fellépés. Tudta, hogy az Ön is segíthet a jogsértő tartalmak visszaszorításában, ha megfogadja az alábbi tanácsokat?

 1. különböző technikai eszközökkel - pl. szűrőszoftverekkel és vírusirtóval – megakadályozhatja, hogy ilyen tartalmakra akadjunk jóhiszemű internethasználat során
 2. környezetében felhívhatja a figyelmet arra, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolását a világon mindenhol büntetik, így tartózkodjanak az ilyen tartalmak fogyasztásától. A kereslet csökkenésével az áldozatok száma is kevesebb lesz.
 3. ne legyen közömbös! Ha ilyen jogsértő tartalmat talál, jelentse be a Biztonságosinternet Hotline-nál, amely megfelelő elemzés és értékelés után gondoskodik a tartalom eltávolításáról.

A Biztonságosinternet Hotline elsődleges célja a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló online tartalmak elleni küzdelem. Tudja-e, hogy a hotline az alább felsorolt lehetőségekkel tud fellépni a tiltott pornográf tartalmakkal szemben:

 1. online bejelentő felületet működtet a jogsértő tartalmak bejelentésére, ahol anonim módon is bejelenthető tiltott pornográf tartalom
 2. együttműködik a rendőrséggel és a hazai tartalomszolgáltatókkal a magyar domain-eken vagy magyar szervereken található jogsértő tartalmak eltávolítása érdekében
 3. nemzetközi hálózaton keresztül, külföldi társ-hotline-okkal együttműködve, a világ nagy részén eltávolíthatóvá válik a jogsértő tartalom.

 

Köszönjük, hogy időt szánt a témára. A megállapítások szándéka az, hogy felkeltse a figyelmet az internet egyik sötét oldalára. Kérjük, ne feledje, a gyermekek online szexuális kizsákmányolása bűn, ami ellen közös erővel kell fellépni.

forrás: http://kek-vonal.hu/index.php/hu/cikkek-informaciok/483-ot-teny-es-ot-va...

Mi az a "Kék Bálna"?

A kék bálna egy hatalmas tengeri emlős, feltételezhetően a valaha élt legnagyobb állat. Mostanában azonban más kontextusban hallunk róla. A kék bálnáról neveztek el egy jelenséget  - egy "játékot"?, mozgalmat?, szektát?, amelynek lényege a hírek szerint, hogy egy feladatsoron át, a manipuláció és a megfélemlítés eszközeivel fiatalokat arra vesznek rá, hogy önkezűleg vessenek véget életüknek.

Ijesztgetős álhír, városi legenda vagy valós veszély?

Párhuzamosan jelennek meg a hazai és a nemzetközi sajtóban a hírek, a riportok és a híreket cáfoló cikkek. Van, akik hoaxról, álhírekről, akár politikai szándékú megtévesztésről beszélnek, máshol áldoztak viszont magyarázatot kereső hozzátartózói szólalnak meg, és ezen riportok nagy részletességgel írnak a tragédiához vezető folyamatról. Átvett, átfogalmazott cikkek, szörnyű gyanúk, ijesztő sejtések keringenek a médiában, kevés megbízható forrásból megerősített tény közléssel, sok kérdőjellel. ​

Mik a tények?
 
Tény, hogy a közösségi hálózatokon rengeteg zárt csoport működik. Ezek a csoportok lehetnek önsegítő jellegűek, lehetnek a közös érdeklődés mentén szervezettek, lehetnek konstruktívak és destruktívak - vagy hol ilyenek, hol olyanok. Ezekbe a csoportokba könnyen beépülhetnek rossz szándékú felnőttek is, könnyen lehetnek kiinduló pontok egy zaklató folyamatnak.
 
Tény, hogy az online játékok képesek egy párhuzamos világba repíteni; fokozni a valóság elől menekülő útvonalat kereső tizenévesek elszigetelődését, rossz lelkiállapotát. Ezek a felületek is kedvelt terepei a rossz szándékú, csábító felnőtteknek. A neten történő zaklatás, megfélemlítés sokszor veszélyesen sokáig titokban marad, a kamaszok különösen nehezen kérnek ebben a témában segítséget.​
 
Tény, hogy ha egy kamasz az önsértéssel, önpusztító gyakorlatokkal, öngyilkossággal kapcsolatban keresgél az interneten, nagyon sok olyan tartalmat talál, amik nem valós megoldásokat, pszichológiai, gyermekvédelmi segítséget kínálnak, hanem ötletet adnak az önpusztításra, fokozzák a kilátástalanság érzését, és az öngyilkosságot nem mint egy visszafordíthatatlan tragédiát, hanem mint romantikus befejezést, feloldást jelenítik meg
 
Tény, hogy a tizenévesek ​alakulnak testileg, lelkileg, és minden viszony, kapcsolat alakul körülöttük, ​mind​ ez érzelmileg instabillá teheti őket.

Életkori feladatuk mindent megkérdőjelezni, amit eddig hittek, mindent mérlegre tenni, saját válaszokat találni, felelni a ki vagyok én és miért is vagyok kérdésre. ​Fogékonyak élet és halál kérdéseire​, ezért különösen nagy a felelőssége minden felnőttnek, hogy hogyan kommunikál velük a "Kék Bálnáról" szóló hírekről.

Tény, hogy Magyarországon és a legtöbb európai jogrendszerben az öngyilkosságra buzdítás bűncselekmény. Az ilyen tartalmakat nagyon fontos, pontos URL címmel jelenteni a biztonsagosinternet.hu​ címen, amire anonim módon is lehetősége van bárkinek.
 
Mik a valós veszélyek?
 
Valós veszély, ha a média úgy tudósít tragédiákról, hogy az ötletadó, kedvcsináló lehet; ha nem a valós veszélyek és igazi megoldások kerülnek fókuszba, hanem a borzongató hírek.
 
​Valós veszély, hogy ha egy serdülő nem segítő felnőttektől, és nem is a családjánál, a barátainál, tanárainál keres megoldásokat vagy érzelmi támogatást, ha veszteség éri, ha bántják, hanem ellenőrizetlen online csoportokban, netes fórumokon. Ha egy online játék, egy netes közösség, azaz a virtuális valóság fontosabbá válik minden másnál, ha a korábbi kapcsolatok, hobbi, sport, tanulás jelentőségét veszti.
 
Valós veszély, ha egy fiatal a serdülőkori depresszió tüneteit (levertség, fásultság, kedvetlenség, bezárkózás, teljesítmény romlás, étkezési szokások megváltozása, önsértés...) kezdi mutatni és ezt nem veszi észre a környezet, illetve nem kap időben pszichológiai segítséget.
 
Valós veszély, ha a gyermekvédelmi jelző rendszer ne működik megfelelően, és egy gyereknek hosszú időn keresztül, azt kell megélnie, hogy a rosszul működő családjában nem történik változás, hogy a bántalmazás, rossz bánásmód nem ér véget, hogy senki nem veszi észre, hogy senki nem segít.
 
Valós veszély, ha a bármilyen bántalmazás vagy visszaélés áldozatává vált gyerekek nem kapnak szakszerű segítséget, ha a gyermekvédelmi szakellátásban, a gyermekegészségügyben és az oktatási intézményekben, hiány van szakpszichológusból, gyerekpszichiáterből.
 
No de mi van a bálnákkal?
 
Érdekes helyzet, hogy maga az elnevezés is egy téves feltételezésen alapul. Állítólag, az állítólagos csoportok azért használják a Kék Bálna nevet, mert a hatalmas tengeri állatok csoportos öngyilkosságaira akarnak ezzel utalni. Nos, a tudomány mai álláspontja szerint, egyik cetfajra (ahogy valószínűleg más állatokra) sem jellemző az öngyilkosság. Magányosan partra vetett kék bálnát 1920-ban találtak. Ez az állat feltételezhetően azért úszott a part felé, mert szigony találat érte, mivel sebesült volt, és elmerülésekor megfulladt volna, éppen az életben maradás - lélegzés esély miatt úszott a sekélyebb víz felé. Más, csoportosan partra vetett tengeri emlősök esetében a háttéreben a környezetpusztítás, a zajszennyezés, a vizek felmelegedése áll.

Tehát a bálnák nem követnek el öngyilkosságokat.
Hogy a tizenévesek se kerüljenek olyan helyzetbe, olyan lelkiállapotba, hogy maguk ellen forduljanak, minden felnőtt közös felelőssége.