Aktuális

A tiltott pornográfiát ábrázoló online tartalmak mögött valódi áldozat van – egy gyermek. Eszébe jutott már, hogy a fizikai traumán kívül további következményei is vannak az online szexuális kizsákmányolásnak? Ezek között említhető, hogy:

 1. a tartalom online terjedésével az áldozat örökre kiszolgáltatottá válik az állandó letöltések és megtekintések során;
 2. az áldozat a későbbiekben zsarolás áldozatává is válhat a gyermekkorban ért szexuális kizsákmányolás kapcsán;
 3. a gyermekkori szexuális bántalmazás örök lelki traumát okoz az áldozatban, ami kihatással lehet serdülő- és felnőttkori életére.

Ahogy fejlődik az internetes technológia, úgy nő az igény a jogsértő tartalmak iránt is. Gondolta volna, hogy az alábbi összefüggések mind igazak?

 1. a kereslet gerjeszti a tiltott pornográf tartalmat. A növekvő keresletet anyagi haszonszerzés céljából a bűnszövetkezetek is kihasználják;
 2. a tiltott kategóriába tartozó friss internetes tartalmak előállításának hátterében olyan súlyos bűncselekmények húzódnak meg, mint a gyermekkereskedelem, gyermekprostitúció;
 3. a gyermekek által közkedvelt szelfi és szexting tartalmak terjedése azt a látszatot keltheti, hogy a gyermekek kizsákmányolásáról készült tartalmak is legitimmé válnak.

A gyermekek szexuális kizsákmányolását a magyar jog ’gyermekpornográfia’ címszó alatt bünteti a BTK. 204 § alapján. Tudta, hogy az alább felsorolt tevékenységeket mind bünteti a törvény?

 1. 18. év alatti személyről pornográf felvételt készíteni, forgalomba hozni, azzal kereskedni, vagy ilyen felvételt a hozzáférhetővé tenni;
 2. anyagi eszközöket szolgáltatni 18. év alatti személyről pornográf felvételt készítéséhez, hozzáférhetővé tételéhez, megszerzéséhez;
 3. 18. év alatti személyről pornográf felvételt megszerezni, tartani, terjeszteni.

Közös felelősségünk a gyermekek online szexuális kizsákmányolása elleni fellépés. Tudta, hogy Ön is segíthet a jogsértő tartalmak visszaszorításában, ha megfogadja az alábbi tanácsokat?

 1. különböző technikai eszközökkel - pl. szűrőszoftverekkel és vírusirtóval – megakadályozhatja, hogy ilyen tartalmakra akadjunk jóhiszemű internethasználat során
 2. környezetében felhívhatja a figyelmet arra, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolását a világon mindenhol büntetik, így tartózkodjanak az ilyen tartalmak fogyasztásától. A kereslet csökkenésével az áldozatok száma is kevesebb lesz.
 3. ne legyen közömbös! Ha ilyen jogsértő tartalmat talál, jelentse be a Biztonságosinternet Hotline-nál, amely megfelelő elemzés és értékelés után gondoskodik a tartalom eltávolításáról.

A Biztonságosinternet Hotline elsődleges célja a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló online tartalmak elleni küzdelem. Tudja-e, hogy a hotline az alább felsorolt lehetőségekkel tud fellépni a tiltott pornográf tartalmakkal szemben:

 1. online bejelentő felületet működtet a jogsértő tartalmak bejelentésére, ahol anonim módon is bejelenthető tiltott pornográf tartalom
 2. együttműködik a rendőrséggel és a hazai tartalomszolgáltatókkal a magyar domain-eken vagy magyar szervereken található jogsértő tartalmak eltávolítása érdekében
 3. nemzetközi hálózaton keresztül, külföldi társ-hotline-okkal együttműködve, a világ nagy részén eltávolíthatóvá válik a jogsértő tartalom.

 

Köszönjük, hogy időt szánt a témára. A megállapítások szándéka az, hogy felkeltse a figyelmet az internet egyik sötét oldalára. Kérjük, ne feledje, a gyermekek online szexuális kizsákmányolása bűn, ami ellen közös erővel kell fellépni.

Jellemzően nem magyar szervereken tárolják a pedofil tartalmakat

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által működtetett Biztonságosinternet Hotline

2022. I. félévi tevékenységének összefoglalója

 

A Biztonságosinternet Hotline egy online bejelentőfelület, ahol az internetfelhasználók minden, az interneten talált sértő, káros, illegális tartalmat (beleérte a pedofil, tiltott pornográf tartalmakat) bejelenthetnek – akár névtelenül is. A felületet Magyarországon a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat működteti. A Hotline a meglévő jogi keretek között biztosítja, hogy a megvizsgált és jogellenesnek talált tartalmakat eltávolítsák az internetről, valamint a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható információkat továbbítsák a Magyar Rendőrség illetékes szervei felé.

A Hotline elsődleges célja, hogy az internetről a lehető legrövidebb idő alatt eltűnjenek azok a káros, illegális és jogsértő tartalmak, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek fejlődésére, tágabb értelemben az egész társadalomra. 

Az Európai Bizottság által indított Safer Internet Program a gyermekek, szülők, tanárok és döntéshozók felvilágosítását, a program népszerűsítését tűzte ki célul a tagországokban. Ebben a Programban 2009-óta vesz részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ), magyarországi konzorciumvezetőként, hotline-ként és tudatosságnövelő központként.

 

A Biztonságosinternet Hotline működése

A Gyermekmentő Szolgálat a tudatosságnövelés mellett fontosnak tartja azt is, hogy a felhasználóknak lehetőségük legyen bejelenteni a káros tartalmakat, ezért 2019 óta forródrót-szolgáltatást is működtet. A bejelentett tartalmakat elemzők fogadják: feladatuk megvizsgálni és értékelni azokat. Az első vizsgálat során a következő kérdésekre keresik a választ: jogsértő-e a bejelentett tartalom, van-e magyar illetékesség, és van-e a Magyar Rendőrségnek hatásköre az ügyben. Amennyiben a bejelentett tartalom jogsértőnek bizonyul, a hotline-elemzők elvégzik a szükséges vizsgálatokat a bejelentett tartalom fellelhetőségének meghatározása céljából. Amennyiben a bejelentett tartalom jogsértő, és rendelkezik magyar illetékességgel, a Hotline eljár a megfelelő magyar hatóság, illetve a felelős közvetítő szolgáltató felé (Magyar Rendőrség Kiberbűnözés Elleni Főosztálya, internetszolgáltató, tárhelyszolgáltató stb.).

Amennyiben a bejelentett tartalom se nem jogsértő, se nem káros, az elemzők tájékoztatják erről a bejelentőt – amennyiben nem anonim –, és informálják további lehetőségekről is, ha ilyenek a rendelkezésére állnak.

2022 első félévében összesen 3234 bejelentést kapott a Gyermekmentő Szolgálat (ez összesen 6886 különböző linket jelent, ugyanis egy bejelentés általában 2-3 linket is tartalmaz). Visszajelzést a bejelentők csak nagyon kevés esetben kértek, jellemzően csak olyanok, akik személyesen érintettek az ügyben (pl. hozzájárulás nélkül megosztott tartalmak, zaklatás stb.). Itt fontos kiemelni, hogy a Biztonságosinternet Hotline lehetőséget biztosít arra, hogy névtelenül is lehessen bejelentést tenni. Mivel a bejelentés során a Hotline nem tárol el semmilyen, a bejelentőre vonatkozó technikai adatot, ezért abban az esetben, ha a bejelentő kér visszajelzést, de a bejelentését anonim módon teszi, akkor az elemzőknek nincsen lehetőségük válaszolni rá.

 

Külföldről hosztolt pedofil tartalmakkal találkoznak a magyar felhasználók

 A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Hotline-jához beérkező bejelentések 88%-a pedofil tartalom, 7%-a pedig erőszakos tartalom. Rasszista, idegengyűlölő, drogfogyasztással, online zaklatással vagy egyéb káros tartalmakkal kapcsolatos bejelentéseket viszonylag keveset küldenek a felhasználók.

Magyarország szempontjából megnyugtató adat, hogy a beküldött tartalmak közül egy sem volt magyar hosztolású (vagyis a honlap üzemeltetője – a gazdagép – nem magyar). A legtöbb bejelentés (79%) az USA-ban hosztolt tartalom volt. Az USA-ban és Oroszországban hosztolt tartalmak esetén nehéz hatást gyakorolni, a területileg illetékes hotline-ok részben nem, részben csak lassan távolíttatják el a tartalmakat, és a rendőrség bevonása is csak részleges. Az EU tagországaiban hosztolt tartalom esetén általában egy héten belül kapnak visszajelzést az elemzők az ICCAM (I- see-child abuse material) rendszerén keresztül, miszerint a tartalmat eltávolították, a rendőrség a vizsgálódást megkezdte.

Fontos megjegyezni, hogy számos, gyerekekről készült, a szülő által megosztott, első ránézésre ártatlan kép is a darkneten landol, bűnözők közreműködése eredményeképpen.

Egy gyerekekről átlagosan 107 darab kép kerül fel az internetre még azelőtt, hogy egyáltalán járni tudna.

Sosem tudhatjuk, hogy egy-egy fotónk végül hol, kinél, milyen kontextusban köt ki. Ezért kérjük a szülőket, hogy kevesebb képet töltsenek fel a gyerekükről.

 

Rajzolt gyermekpornográf tartalmak helyzete Magyarországon 

A pornográfia rajzolt, manga képregény ábrázolása, vagy a pedofília digitálisan létrehozott, de valósághű ábrázolása az Európai Unió legtöbb országában illegális (pl. Bulgária, Belgium, Németország). Sajnos a magyar jogszabályban nem elég egyértelmű, hogy ezek a tartalmak illegális tartalomnak minősülnek-e, éppen ezért az ilyen tartalmakkal szemben a rendőrség nem indít eljárást.

A Gyermekmentő Szolgálat Hotline-jához beküldött rajzolt gyermekpornográf tartalmak és képregények az év első felében növekvő tendenciát mutattak. Ezek a tartalmak nem rendelkeztek magyar illetőséggel, és mivel a hosztoló országokban illegális tartalmaknak minősülnek, így az elemzőknek lehetőségük volt felkeresni az adott ország illetékes hotline-ját.

 

Még mindig könnyű átverni a magyar felhasználókat online vásárlásban

Nagyon gyakori, hogy a felhasználókat csaló webáruházak verik át. A Gyermekmentő Szolgálat  Hotline-ja több ilyen bejelentést is kap, ezek általában Dél-Afrikában vannak hosztolva, azaz a Magyar Rendőrség illetékessége korlátozott. Az említett nemzetközi vonal miatt a nyomozás nehézkes lehet, így elsősorban a felhasználók tudatosságának növelése a cél. Hotline oldalunkon a biztonságos vásárláshoz itt talál tippeket.

A Biztonságosinternet Hotline 2012 óta tagja a nemzetközi INHOPE szervezetnek, amely a világszerte működő hotline-okat fogja össze. A hazai szervezet az INHOPE-tagokra vonatkozó magatartási szabályzat alapján működik.